Strona Główna

Witamy na stronie Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy,

afiliowanego do Papieskiego Wydziału Teologicznego, Sekcji św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zapraszamy Państwa na naszą nową stronę internetową:

www.bydgoskateologia.pl

Sekretariat

czynny

poniedziałek – piątek

od godz.10:00 do godz.15:00

kontakt:   instytut.bydgoszcz@gmail.com


NOWOŚĆ!!!!!

PODYPLOMOWE STUDIA KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

W związku z nowelizacją porozumienia pomiędzy Konferencja Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, pojawiła się nowa możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolach.

Uprawnienia do nauczania religii w przedszkolach mogą zdobyć nauczyciele przedszkola, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

W tym celu uczelnia w porozumieniu z Wydziałem Katechizacji Diecezji Bydgoskiej przygotowała ofertę rocznych podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej.

Zajęcia będą prowadzone w Bydgoszczy w soboty, dwa razy w miesiącu, od października 2016 r. do czerwca 2017 r.

WARTO STUDIOWAĆ TEOLOGIĘ W BYDGOSZCZY !!!

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie  (sobotnie) – dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

STUDIUM TEOLOGICZNO – LITURGICZNE DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ


Więcej w zakładce Rekrutacja 2016/17