Bydgoskie Dni Społeczne

Bydgoskie Dni Społeczne

Bydgoskie Dni Społeczne zainicjował w 1987 r. biskup Jan Nowak (1931-2002), który jako biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej był w latach 1982-1996 Wikariuszem Biskupim Prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy.

W 1997 r. organizację Bydgoskich Dni Społecznych przejął Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, a od 2008 r. czyni to wspólnie z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej

To doroczne przedsięwzięcie, które na stałe już wpisało się w kalendarium bydgoskich imprez kulturalnych, jest swoistym dopełnieniem systematycznego toku nauki studiów dla przyszłych teologów, ale także inicjatywą dostępna dla wszystkich zainteresowanych nią osób, zmierzającą do ukazania różnych aspektów życia społecznego w świetle nauczania społecznego Kościoła.

Celem wykładów prowadzonych w ramach Bydgoskich Dni Społecznych jest przybliżanie zagadnień społecznych i gospodarczych. Bydgoskie Dni Społeczne to swoista próba odpowiedzi na aktualną sytuację Kościoła, na konkretne dokumenty, poruszające zagadnienia społeczne. Sięgając aż do korzeni biblijnych, stały się próbą historycznej refleksji nad rozwojem społecznej nauki Kościoła na przestrzeni wieków, a także odpowiedzią na wyzwania czasów, w których przyszło nam żyć.

XXII Bydgoskie Dni Społeczne (29 marca – 1 kwietnia 2009)

TEMAT: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości. W 10 rocznicę pobytu Jana Pawła II w Bydgoszczy
 • O. dr Krzysztof Bieliński CSsR (WSKSiM – Toruń), Orędzie Ewangelii jako wezwanie do czynienia świata bardziej sprawiedliwym.
 • Ks. prof. dr hab. Franciszek Mazurek (KUL – Lublin), Jana Pawła II wołanie o sprawiedliwość
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz ŚMIGIEL (WSG – Bydgoszcz), Bydgoscy świadkowie sprawiedliwości
 • Ks. dr Tomasz GŁUSZAK (UAM – Poznań), Sprawiedliwość nie wystarcza
 • patronat: Ks. Biskup Jan TYRAWA

XXI Bydgoskie Dni Społeczne (6–9 IV 2008)

TEMAT: Wyzwania współczesnej demokracji
 • Ks. dr Tomasz KALOCIŃSKI (WSD – Bydgoszcz), O prawdziwą demokrację. Nauczanie Jana Pawła II o demokracji w „Centesimus annus”
 • Marek JUREK (były Marszałek Sejmu RP), Demokracja w państwie prawa
 • Dr hab. Krzysztof STACHEWICZ (UAM – Poznań), Demokracja wobec wartości
 • Dr Zdzisława KOBYLIŃSKA (UWM – Olsztyn), Demokracja wobec kultury ponowożytnej
 • patronat:  Ks. Biskup Jan TYRAWA

XX Bydgoskie Dni Społeczne (25–28 III 2007)

TEMAT: Praca – klucz do życia bardziej ludzkiego. Wokół encykliki Laborem Exercens Jana Pawła II
 • Ks. dr Mirosław KIEDZIK (UKSW – Warszawa), „Ewangelia pracy”. Biblijne podstawy etosu pracy
 • Ks. dr Lech BILICKI (WSD – Bydgoszcz), Godność pracy ludzkiej i jej wymiar duchowy
 • Dr hab. Mariusz CICHOSZ (UKW – Bydgoszcz), Życie rodzinne a społeczno-etyczny wymiar pracy
 • Dr Maciej PIECHOCKI (WSG – Bydgoszcz), Konflikt pracy i kapitału. Współczesne zagrożenia

  XIX Bydgoskie Dni Społeczne (29 III – 1 IV 2006)

  TEMAT: Dekalog: przyszłość człowieka i społeczeństw. Wokół nauczania społecznego IV pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny (1–9 VI 1991)
  • Prof. dr hab. Michał WOJCIECHOWSKI (UWM – Olsztyn), Społeczne wymiary Dekalogu. Perspektywa biblijna
  • Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ (UAM – Poznań), Władza wyrazem wolności
  • Ks. prof. dr hab. Piotr NITECKI (PWT – Wrocław), Uczciwość w pracy wyrazem ładu serca
  • Ks. prof. dr hab. Bronisław MIERZWIŃSKI (UKSW – Warszawa), Rodzina kluczem porządku moralnego

  XVIII Bydgoskie Dni Społeczne (15–18 V 2005 r.)

  TEMAT: Społeczny wymiar Eucharystii
  • Ks. prof. dr hab. Bogusław NADOLSKI (UKSW – Warszawa), Wspólnototwórczy charakter celebracji eucharystycznej
  • Ks. dr Wojciech SZUKALSKI (UAM – Poznań), Eucharystia a wolność jako zdolność do bycia darem
  • Ks. prof. dr hab. Waldemar IREK (PWT – Wrocław), Społeczne aspekty Eucharystii: od „łamania chleba” do przekształcania świata
  • Ks. bp prof. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKI (UMK – Toruń), Co oznacza być człowiekiem Eucharystii?

  Tematy Bydgoskich Dni Społecznych w latach 1987-2003

  I. W XX – lecie encykliki papieża Pawła VI Populorum progressio (23–27 III 1987) II. Powołanie ludzi świeckich w Kościele i świecie – misja katolickiego laikatu (20–26 III 1988) III. Przesłanie i treść encykliki Solicitudo rei socialis (3–7 IV 1989) IV. Społeczne orędzie Vaticanum II – refleksja nad chrześcijańską odpowiedzialnością za świat w 25 lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II (19–23 II 1990)

  V. Rerum novarum – Wielka Karta Społecznej Solidarności (11–14 III 1991) VI. Centesimus annus – stulecie społecznego magisterium społecznego (25–29 II 1992) VII. Społeczny wymiar orędzia biblijnego (15–19 III 1993) VIII. Patrystyczne dziedzictwo społecznej nauki Kościoła (14–18 III 1994) IX. Wieczysta wartość scholastycznej myśli społecznej (27–31 III 1995) X. Katolicyzm społeczny wobec nowożytnej kwestii społecznej (11–15 III 1996) XI. W oczekiwaniu na spotkanie z Ojcem Świętym zapoznajmy się z nauczaniem społecznym Jana Pawła II (1–5 III 1997) XII. Akcja Katolicka szkołą myśli i czynu społecznego (9–13 III 1998) XIII. Aktualność myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia (21–25 III 1999) XIV. Papieski program wychowania do wolności w świetle pielgrzymkowej katechezy (1991–1999) (8–13 X 2000) XV. Kościół w Polsce w obliczu społecznych wyzwań III Tysiąclecia (2–7 XIII 2001) XVI. Bądźcie świadkami miłosierdzia! – Adwentowa refleksja nad papieskim apelem o społeczne poszerzenie wyobraźni miłosierdzia (8–12 XII 2002) XVII. Jana Pawła II – orędzie Nadziei dla Europy. Refleksja nad adhortacją Ecclesia in Europa (7–12 XIII 2003)