Lista czasopism

Wykaz czasopism biblioteki Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej

1        Acta Mediaevalia R 241

2        Analecta Cracoviensia  R 29

3        Anamnesis R 170

4        Annales Missiologicae Posnanienses R 146

5        Apostoł trzeźwości R 125

6        Arcana R 43

7        Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne R 51 8        Ateneum Kapłańskie R 1

9        Ateneum Polskie R 255

10    Biblia i Ekumenizm R 148

11    Biblioteka Kaznodziejska R 52

12    Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne R 191

13    Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskie R 181

14    Biuletyn Ekumeniczny R 6

15    Biuletyn Historii Sztuki R 85

16    Biuletyn Informacyjny ATK R 97

17    Biuletyn Informacyjny KUL R 133

18    Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej R 248

19    Biuletyn Kościelnych Dóbr Kultury R 252

20    Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej R 223

21    Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej R 197

22    Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu R 89

23    Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu: bł. Ks. Stefan Frelichowski: materiały R 234

24    Bobolanum R 124

25    Charaktery R 152

26    Christianitas R 121

27     Chrześcijanin a współczesność R 237

28    Chrześcijanin w świecie R 49

29    Collectanea Theologica  R 5

30    Collegium Polonorum R 251

31    Colloquia Theologica Adalbertina  R 138

32    Colloquia Theologica Ottoniana R 161

33    Colloquium Salutis R  34

34    Communio R2

35    Concilium R 33

36    Częstochowskie Studia Teologiczne R 14

37    Dissertationes Paulinorum R 195

38    Dobry Pasterz R 96

39    Doniesienia R 77

40    Ecclesia R 159

41    Edukacja. Teologia i Dialog  R 149

42    Ethos R 35

43    Etyka R 141

44    Fides R 101

45    Fides Ratio et Patria: studia toruńskie R 231

46    Filo-Sofija R 175

47    Filozofia Chrześcijańska R 150

48    Filozofia Dialogu R 153

49    Filozofia Nauki R 114

50    Filozofia Religii R 160

51    Formatio Permanens R 198

52    Fronda R 179

53    Głos Karmelu R 87

54    Gość Niedzielny R 68

55    Homo Dei R 55

56    Horyzonty Polityki R 209

57    Horyzonty Wiary/ Horyzonty Wychowania R 70 58    Itinera Spiritualia R 201

59    Ius et Lex R 250

60    Jasna Góra R 102

61    Jus Matrimoniale R 92

62     Kalendarz  Bydgoski R 218

63    Kaliskie Studia Teologiczne R 143

64    Katecheta R 9

65    Katecheza. Rodzina, parafia i szkoła R 157

66    Keryks R 156

67    Kieleckie Studia Teologiczne R 186

68    Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej R 111

69    Kościół i Prawo R 45

70    Krąg Biblijny R 228

71    Królowa Apostołów R 81

72    Kronika Bydgoska R 217

73    Ku nowej Polsce R 103

74    Kultura Współczesna R 122

75    Kwartalnik Artystyczny R 178

76    Kwartalnik Filozoficzny R 110

77    L’Osservatore Romano R 63

78    Lignum Vitae R 194

79    Liturgia Sacra R 167

80    Łódzkie Studia Teologiczne R 115 81    Logos i Ethos R 117 82    Magazyn Słowo. Dziennik Katolicki R 65

83    Mały Gość Niedzielny R 62

84    Materiały Formacyjne dla Dzieci R 211

85    Materiały Homiletyczne R 136

86    Materiały Problemowe R 56

87    Miejsca Święte R 81

88    Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej R 134

89    Miesięcznik Kościelny R 82

90    Misyjne Materiały Liturgiczne R 210

91    Msza Święta R 42

92     My, Sybiracy R 104

93    Nasza Przeszłość R 58

94    Niedziela R 66

95    Notitiae R 135

96    Novum R 130

97    Nurt SVD R 203

98    Obecni: w religii, społeczeństwie, kulturze R 212

99    Odpowiedzialność R 99

100 Opera Philosophorum Medii Aevii R 36

101 Pastores R 172

102 Pedagogia Christiana R 71

103 Pedagogia Ojcostwa R 208

104 Pedagogika Katolicka R 200

105 Personalizm: prawda, dobro, piękno R 246

106 Perspectiva R 196

107 Pielgrzym R 64

108 Pismo Okólne R 100

109 Pod Opieką św. Józefa R 88

110 Polonia Sacra R 93 111 Posłaniec Serca Jezusowego R 38 112 Powściągliwość i Praca R 39

113 Poznańskie Studia Teologiczne R 21

114 Prawo i Kościół R 174

115 Prawo Kanoniczne R 8

116 Premislia Christiana R 187

117 Principia R 120

118 Pro Musica Sacra R 229

119 Problemy Rozwoju Edukacji R 129

120 Promocje Pomorskie R 72

121 Przegląd Biblijny R 227

122 Przegląd Bydgoski R 249

123 Przegląd Kalwaryjski R 190

124 Przegląd Katolicki R 151

125 Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego R 78

126 Przegląd Powszechny R 3

127 Przewodnik Katolicki R 50

128 Psychologia w szkole R 245

129 Quaestiones Selectae R 119

130 Resovia  Sacra R 216

131 Rocznik Nauk Społecznych: prawo, ekonomia, socjologia R 221

132 Rocznik Teologii Katolickiej R  231

133 Rocznik Wydziału Filozoficznego WSF-P Ignatianum R 202

134 Rocznik Wydziału Pedagogicznego WSF-P Ignatianum R 206

135 Roczniki Archidiecezji Gnieźnieńskiej R 113

136 Roczniki Filozoficzne R 23

137 Roczniki Humanistyczne R 240

138 Roczniki Nauk Prawnych R 44

139 Roczniki naukowe Caritas R 233

140 Roczniki Psychologiczne R 109

141 Roczniki Teologiczne KUL R 10

142 Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie R 205

143 Roczniki Wincentyńskie R 238

144 Ruch Biblijno-Liturgiczny R 12

145 Ruch Filozoficzny R 118

146 Ruch Katolicki R 57

147 Rycerz Niepokalanej R 41

148 Saeculum Christianum R 69

149 Salvatoris Mater R 84

150 Scriptura Sacra R 95

151 Seminare R 106

152 Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne R 27

153 Słowo Archidiecezji Gnieźnieńskiej R 67

154 Słowo Krzyża R 253

155 Socjologia Religii R 154

156 Sodalis Marianus R 37

157 Sosnowieckie Studia Teologiczne R 15

158 Społeczeństwo i Kościół R 158

159 Społeczeństwo R 94

160 Sprawy Rodziny R 76

161 Studia Antiquitatis Christianae R 126

162 Studia Bydgoskie R 180

163 Studia Claromontana R 13

164 Studia Diecezji Radomskiej R 144

165 Studia Elbląskie R 215

166 Studia Ełckie R 184

167 Studia Filozoficzne R 116

168 Studia Franciszkańskie R 83

169 Studia Gdańskie R 20

170 Studia Gnesnensia R 18

171 Studia Historyczne R 107

172 Studia i Dokumenty Ekumeniczne R 74

173 Studia Kościelno-Historyczne R 19

174 Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie R 171

175 Studia Liturgiczne R 256

176 Studia Lovicensia R 188

177 Studia Mediewistyczne R 243

178 Studia Misjologiczne R 247

179 Studia nad Rodziną R 166

180 Studia Oecumenica R 142

181 Studia Paradyskie R 91

182 Studia Pastoralne [Katowice] R 236

183 Studia Pelplińskie R 30

184 Studia Philosophiae Christianae R 22

185 Studia Płockie R 28

186 Studia Polonijne R 254

187 Studia Prymasowskie R 193

188 Studia Religioznawcze R 73

189 Studia Salvatoriana Polonica R 177

190 Studia Sandomierskie R 17

191 Studia Seraphico-Slavica R 189

192 Studia Socjologiczne R 242

193 Studia Teologiczne – Białystok, Drohiczyn, Łomża R 24

194 Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego R 31

195 Studia Teologii Dogmatycznej R 230

196 Studia Theologica Varsaviensia R 32

197 Studia Towarzystwa Chrystusowego R 213

198 Studia Warmińskie R 25

199 Studia Włocławskie R 123 200 Studia z filozofii polskiej R 199

201 Studia z Prawa Wyznaniowego R 183

202 Summarium R 127

203 Światło Narodów / Lumen Gentium R 235

204 Świdnickie Studia Teologiczne R 185

205 Świeccy w Kościele R 226

206 Szczecińskie Studia Kościelne R 16

207 Sztuka sakralna R 224

208 Tarnowskie Studia Teologiczne R 26

209 Teofil R 204

210 Teologia Dogmatyczna R 176

211 Teologia i Człowiek R 164

212 Teologia i Moralność R 173

213 Teologia Patrystyczna R 155

214 Teologia Polityczna R 98

215 Teologia Praktyczna R 140

216 Teologia w Polsce R 225

217 Teologiczne Studia Siedleckie R 207

218 Theologia Bogoslovie R 139

219 Topos R 105

220 Trzecie Tysiąclecie R 80

221 Tygodnik Powszechny R 53

222 Universitas Gedanensis R 244

223 Venite Adoremus R 182

224 Verbum Vitae R 137

225 Vox Patrum R 86

226 W drodze R 4

227 W nurcie franciszkańskim R 192

228 W Nurcie Zagadnień Posoborowych R 54

229 Warszawskie Studia Teologiczne R 163

230 Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie R 132

231 Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej R 11

232 Wiadomości Diecezji Bydgoskiej R 112

233 Wiadomości KAI R 75

234 Wiara, Kultura, Społeczeństwo R 79

235 Więź R 46

236 Wrocławski Przegląd Teologiczny R 90

237 Współczesna Ambona R 7

238 Wychowawca R 61

239 Zagadnienia Filozoficzne w Nauce R 108 240 Zawsze Wierni R 131

241 Zeszyty Historyczne Zarządu regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” R 169

242 Zeszyty Historyczno-Teologiczne R 162

243 Zeszyty karmelitańskie R 222

244 Zeszyty Naukowe KUL R 48

245 Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich R 214

246 Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym R 239

247 Zeszyty Społeczne Klubu Inteligencji Katolickiej R 145

248 Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła R 128

249 Znak R 47 (47A Znaki Idee)

250 Znaki Czasu R 59

251 Znaki Nowych Czasów R 168

252 Zorza R 147

253 Życie chrześcijańskie R 220

254 Życie Duchowe R 60

255 Życie i Myśl R 40

256 Życie Katolickie R 219