Nowości

Nowości biblioteki

Nowości – październik 2016r.

„Przyjdź Królestwo Twoje”: księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Radom 2016

Ames Ch. C., Inkwizycja i bracia św. Dominika: słuszne prześladowanie, Poznań 2013

Amorth G., Mój różaniec, Kraków 2016

Bankowicz M., Krytycy marksizmu, Kraków 2014

Benedykt XVI i in., Ostatnie rozmowy, Kraków 2016

Boniecki A., Medytacje Drogi Krzyżowej, Kraków 2014

Boniecki A., W Ziemi Świętej, Kraków 2016

Bosak P.C., Leksykon wszystkich miejsc biblijnych, Kraków 2016

Budzyńska N., Matka męczennika: poruszająca opowieść o Mariannie Kolbe, Kraków 2016

Bukowiński W., Wspomnienia z Kazachstanu, Kraków 2007

Byczyński W., Panorama dziejów biblijnych, Warszawa 2016

Cano M., O źródłach teologii: według wydania: Serwacego Sassena, nakładem spadkobierców Arnolda Byrckmanna w Lowaniu 1564 roku (…), Olsztyn 2016

Cantalamessa R., Życie w Chrystusie: duchowe przesłanie Listu do Rzymian, Kraków 2014

Chwin S., Zwodnicze piękno, Kraków 2016

Ciesielski K. i in., Rozmowy o matematyce, Warszawa 2013

Czaczkowska E.K., Siostra Faustyna : biografia świętej, Kraków 2012

Czyżewski B., Piękno chrztu świętego, Kraków-Szydłówek 2016

Czyżewski B., Wierzę w Jezusa Chrystusa…, Gniezno 2013

Damazyn M., Bydgoszczan portret własny, Bydgoszcz 2015

Damazyn M., Bydgoszczan portret własny. Tom 2, Bydgoszcz 2016

Duchowe konsekwencje aborcji, Poznań 2016

Encyklopedia filozofii przyrody, Lublin 2016

Florek-Mostowska M., Rozmowy o człowieku: wywiady z ekspertami, Warszawa 2015

Gądecki S., Dzieci jednego Boga: Przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (1998-2014), Poznań 2015

Giertych W., Fides et passio, Pelplin 2015

Góra-Szopiński D., Zakorzenianie wolności: myśl polityczna Michaela Novaka, Warszaw 2013

Góra-Szopiński D., Złoty środek: Kościół wobec współczesnych wizji państwa, Toruń 2007

Hadjadj F., Rodzina czyli transcendencja w majtkach, Poznań 2016

Hahn S., Znaki życia: 40 zwyczajów katolickich i ich korzenie biblijne, Poznań 2012

Heller M., Czy fizyka jest nauką humanistyczną?, Kraków 2016

Hoppe G., Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów, New York 2013

Hryniewicz W., Blask miłosierdzia, Kraków 2015

Ideologia gender - zagrożenia, Poznań 2016

Jagodziński M., Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla, Kraków 2009

Jaworski P.P., Tożsamość Proroka w świetle JR 23,9-40: studium egzegetyczno-teologiczne, Lublin 2016

Kafar M., W świecie wygnańców, wdów i sierot: o pewnym wariancie antropologii zaangażowanej, Łódź 2013

Kantowski K. i in., W drodze do prawdy: podręcznik życia chrześcijańskiego, Tarnów 2016

Karczewski S., Zamach na arcybiskupa: kulisy wielkiej mistyfikacji, Warszawa 2013

Kijas Z., Siła mądrości: osiem dróg do mądrości, Kraków 2016

Kindziuk M., Matka papieża: poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013

Klafka Z., Totus Tuus: Jana Paweł II we wspomnieniach najbliższych współpracowników w posłudze Piotrowej, Toruń 2016

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście: przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2016

Kościół i dar pokoju, Kraków 2016

Kościół, religia, myśl katolicka: studia i szkice ofiarowane profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, Lublin 2012

Krakowiak C., Eucharystia w parafii: teologia i praktyka pastoralna, Lublin 2014

Krakowiak C., Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła, Lublin 2015

Legutko B., Wołanie z zaświatów: czego chcą od nas dusze czyśćcowe, Kraków 2016

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa: 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2007

Lewis C.S., Przebudzony umysł, Kraków 2014

Lisicki P., Dżihad i samozagłada zachodu, Lublin 2015

Lisicki P., Punkt oparcia, Warszawa2000

Łaszewski W., Wszystko o różańcu, który wszystko może, Warszawa 2016

Ławniczak A. i in., Kilkunastu gniewnych ludzi, Poznań 2015

Marciszewski W., Sztuczna inteligencja, Kraków 1998

Marion J-L., Idol i dystans, Kraków 2016

Marsh H., Czy ty jesteś królem: dzieje Chrystusa na tle historycznego konfliktu pomiędzy cesarstwem rzymskim a judaizmem, Warszawa 1980

Mauro M. i in., Wojna z chrześcijaństwem: dyskryminacja i prześladowania chrześcijan na świecie, Warszawa 2013

McPherran M.L., Religia Sokratesa, Warszawa 2014

Messori V., Kościół katolicki i jego wrogowie: inne spojrzenie na historię i współczesność, Kraków 2016

Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, Wrocław 2015

Michałowski K., Pojęcie uznania we współczesnej myśli filozoficzno-politycznej, Warszawa 2014

Mikołajczyk M., Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 2001-2006 oraz suplement do bibliografii za lata 1945-2000, Warszawa 2016

Misiurek J., Źródło życia i świętości: Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014

Muller G., Benedykt XVI i Papież Franciszek : ich posługa w sukcesji Piotrowej. Dziesięć lat Papieża Benedykta XVI, Warszawa 2015

Niziński R. S., Wiara I rozum w poznaniu Boga: stadium myśli Karla Bartha, Poznań 2012

Nowara T., Kopalnia „Wujek” 13-16 grudnia 1981 roku, Katowice 2011

O bogactwach Kościoła, Kraków 2014

Oko D., Moje życie / z ks. Dariuszem Oko rozmawia Piotr Litka, Kraków 2014

Paś owce moje: homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. Rocznicę święceń kapłańskich, Częstochowa 2016

Paterek A., Święty Jan Maria Vianney: życie i cuda proboszcza z Ars, Kraków 2016

Poza logiką jest tylko absurd: filozofia Józefa Marii Bocheńskiego, Kraków 2014

Pożegnanie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego CM: Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Przenajświętszej w Gdańsku-Oliwie, Pelplin 2016

Probucka D., Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Kraków 2013

Przewodnik po kognitywistyce, Kraków 2016

Rada Szkół Katolickich, Aby szkoła była oparta na prawdzie, Warszawa 2014

Ratzinger J., Głód Boga: kazania z Pentling, Kraków 2016

Ratzinger J., O nauczaniu II Soboru Watykańskiego, Lublin 2016

Rebeta W., Misterium cierpienia świętej Faustyny, Lublin 2014

Rożdżeński R., Ateizm, czyli wiara negatywna, Kraków 2016

Rożek T., Nauka po prostu: wywiady z wybitnymi, Warszawa 2012

Rusecki M., Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa, Lublin 2010

Ryś G., Droga krzyżowa z Papieżem Franciszkiem: Światowe Dni Młodzieży, Kraków, Błonia, 29 lipca 2016r., Kraków 2016

Schama S., Historia Żydów od 1000 r.p.n.e. do 1492 r.n.e., Poznań 2016

Serce Jezusa w misterium Kościoła: 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce, Lublin 2016

Sikora P., Drogi jednego: chrześcijaństwo otwarte, Kraków 2016

Siniscalco P., Starożytne Kościoły Wschodnie: historia i literatura, Kraków 2013

Siwek K., Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego w antropologiczno kulturowej interpretacji Mdr 1-5, warszawa-Ząbki 2016

Specht-Abramiuk Z., Słowo i miecz (…), Warszawa 2012

Spotkania z Kardynałem, Wrocław 2016

Starowieyski M. (red.), Muza chrześcijańska: poezja grecka od II do XV wieku, Kraków 2014

Stępień K., Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka, Lublin 2016

Strzelczyk G., Niebo dla średnio zaawansowanych, Kraków 2013

Styczeń T., Człowiek darem: życie, rodzina, państwo, prawo, Lublin 2014

Styczeń T., Objawiać osobę, Lublin 2013

Styczeń T., Świadek prawdy: o świętym Janie Pawle II – uczeń , Lublin 2015

Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 2008

Świat osoby: personalizm Czesława S. Bartnika, Lublin 2016

Świercz P., O sceptycznej krytyce etycznej części filozofii w świetle pism Sextusa Empiryka, Kraków 2013

Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Ratzingera – Benedykta XVI Jezus z Nazaretu, Kraków 2009

Terlikowski T.P., Sprawa profesora Chazana, Warszawa 2014

Troska o człowieka: od naprotechnologii do pedagogiki, Tarnów 2010

Trzeciakowski W., Śpiew odchodzących (…), Bydgoszcz 2015

Tyrawa D. (red.), Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, Lublin 2013

Vanier J., Wielkie pytania życia, Kielce 2016

Veritas in caritate: księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, Lublin 2016

Wajda A.M., Szkice z biblijnego zwierzyńca, Kraków 2016

Wczoraj i dziś duszpasterstwa polskiego w Niemczech: 1945 – 2015, Hannover-Katowice 2016

Weinstein B., Inteligencja etyczna: pięć zasad rozwiązywania najtrudniejszych problemów, Kraków 2015

Wetmański L., Miłosierdzie: konferencje wygłoszone na zebraniach Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Płocku, Płock 1939

Wielgus S., Moja umiłowana ojczyzna, Sandomierz 2010

Wiśniewski L., Blask wolności, Kraków 2015

Wiśniewski L., Ptaki drapieżne: historia Lucjana „Sępa” Wiśniewskiego likwidatora z kontrwywiadu AK, Kraków 2016

Wojtysiak J., „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”: analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej, Lublin 2008

Wolniewicz B., W stronę rozumu, Warszawa 2015

Wotum: Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, Toruń 2016

Wspólnota polityczna i Kościół – 1, Tarnów 2016

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „ Hosianum”, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Olsztyn 2007

Zięba M., Kłopot za kłopotem: katolik w dryfującej Europie, Poznań 2015

Żurek A., Ojcowie Kościoła – twórcy i świadkowie Tradycji, Tarnów 2013

Żurek R., Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1948, Szczecin-Warszawa-Wrocław 2013