Rekrutacja 2016/17

Rok akademicki 2016/2017

PODYPLOMOWE STUDIA KATECHEZY PRZEDSZKOLNEJ

2-SEMESTRALNE (ROCZNE) STUDIA PODYPLOMOWE (sobotnie)

Celem studiów jest przygotowanie kadry do nauczania religii w przedszkolach.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (druk do pobrania w sekretariacie)
 2. życiorys
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych
 4. Zdjęcia (3 szt.)
 5. Ksero obydwu stron dokumentu tożsamości
 6. Opinia proboszcza parafii zamieszkania.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 22 września 2016 roku

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: 23 września 2016 roku

STUDIA FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNE

PIĘCIOLETNIE STUDIA NIESTACJONARNE (sobotnie) – dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się na podstawie złożonych w Sekretariacie lub przesłanych pocztą następujących dokumentów:

 1. Podanie z numerem PESEL (druk do pobrania w sekretariacie)
 2. życiorys
 3. Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis i ksero)
 4. Zaświadczenie (opinia) od katechety o uczęszczaniu na katechizację
 5. Zaświadczenie od lekarza
 6. Opinia proboszcza parafii zamieszkania
 7. Zdjęcia (3 szt.)
 8. Ksero obydwu stron dokumentu tożsamości

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15 września 2016 roku

ROZMOWA REKRUTACYJNA: 16 września 2016 roku

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela sekretariat przy ul. Grodzkiej 18 w Bydgoszczy.

Można przyjść osobiście lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 52 33-95-330

(od poniedziałek do piątku w godz. od 10:00 do 15.00 ).