Studia Bydgoskie

Studia Bydgoskie

Studia Bydgoskie to rocznik o charakterze naukowym, który ma dwojaki cel. Z jednej strony mają prezentować dorobek naukowy ludzi, związanych z Prymasowskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej oraz Wyższym Seminarium Duchownym i zajmujących się edukacją w ramach sekcji bydgoskiej Wydziału Teologicznego UAM. Z drugiej strony, jak zauważył w „Słowie wstępnym” do pierwszego tomu Ks. Biskup J. Tyrawa, Studia Bydgoskie chcą inspirować i służyć jako forum dyskusyjne dla całego środowiska uczelnianego zainteresowanego problematyką filozoficzną, szczególnie etyczną oraz teologiczną.

REDAKCJA: 85-101 Bydgoszcz, ul. Grodzka 18 Tel./ fax: 52 33-95-330 studbyd@diecezja.bydgoszcz.pl http://studiabydgoskie.diecezja.bydgoszcz.pl