Tematy Bydgoskich Dni Społecznych w latach 1987-2003

I. W XX – lecie encykliki papieża Pawła VI Populorum progressio (23–27 III 1987)
II. Powołanie ludzi świeckich w Kościele i świecie – misja katolickiego laikatu (20–26 III 1988)
III. Przesłanie i treść encykliki Solicitudo rei socialis (3–7 IV 1989)
IV. Społeczne orędzie Vaticanum II – refleksja nad chrześcijańską odpowiedzialnością za świat w 25 lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II (19–23 II 1990)

V. Rerum novarum – Wielka Karta Społecznej Solidarności (11–14 III 1991)
VI. Centesimus annus – stulecie społecznego magisterium społecznego (25–29 II 1992)
VII. Społeczny wymiar orędzia biblijnego (15–19 III 1993)
VIII. Patrystyczne dziedzictwo społecznej nauki Kościoła (14–18 III 1994)
IX. Wieczysta wartość scholastycznej myśli społecznej (27–31 III 1995)
X. Katolicyzm społeczny wobec nowożytnej kwestii społecznej (11–15 III 1996)
XI. W oczekiwaniu na spotkanie z Ojcem Świętym zapoznajmy się z nauczaniem społecznym Jana Pawła II (1–5 III 1997)
XII. Akcja Katolicka szkołą myśli i czynu społecznego (9–13 III 1998)
XIII. Aktualność myśli społecznej Prymasa Tysiąclecia (21–25 III 1999)
XIV. Papieski program wychowania do wolności w świetle pielgrzymkowej katechezy (1991–1999) (8–13 X 2000) XV. Kościół w Polsce w obliczu społecznych wyzwań III Tysiąclecia (2–7 XIII 2001)
XVI. Bądźcie świadkami miłosierdzia! – Adwentowa refleksja nad papieskim apelem o społeczne poszerzenie wyobraźni miłosierdzia (8–12 XII 2002)
XVII. Jana Pawła II – orędzie Nadziei dla Europy. Refleksja nad adhortacją Ecclesia in Europa (7–12 XIII 2003)