Zapraszamy na nową stronę internetową: www.bydgoskateologia.pl

Zakładka: Oferta edukacyjna/Podyplomowe Studia Katechezy

Studia dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych

w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Celem studiów jest przygotowanie kadry do nauczania religii w przedszkolach.

Dwusemetralne – roczne – sobotnie

Wymagane dokumenty:

1. Podanie (druk do pobrania w Sekretariacie)

2. Życiorys

3. Dyplom ukończenia studiów wyższych

4. Zdjęcia – 3 szt.

5. Ksero obydwu stron dokumentu tożsamości

6. Opinia proboszcza parafii zamieszkania

Terminy zajęć w I semestrze roku akademickiego 2016/2017

1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 17.12, 14.01, 28.01


Plan zajęć

26 listopada 2016 roku

8:30-11:40 Katechetyka fundamentalna – ks. prof. UAM dr hab. M. Gogolik

11:45-13:15 Prawo oświatowe – ks. prof. UAM dr hab. M. Gogolik

13:15-13:45 Przerwa

13:45-16:55 Nowy Testament – ks. dr M. Chrostowski