Zapraszamy na nową stronę: www.bydgoskateologia.pl

Zakładka: Oferta edukacyjna/Nadzwyczajni Szafarze

Terminy spotkań:

22.10,19.11,10.12,14.01,18.02,11.03

Sb  19/11/16

8:00-8:30 Msza św.

8:30-10:00 Wstęp do teologii – ks. prof. UAM dr hab. W.Szukalski

10:10-13:20 Liturgika – ks. dr J.Dębiec

13:30-14:15 Teologia pastoralna – posługa chorym – ks. W.RetmanSb 22/10/16

8.45-9:00   Spotkanie organizacyjne

9:00-12:15  Wstęp do teologii - ks.prof. UAM dr hab. W. Szukalski

12:30-14:00 Teologia duchowości  - ks. dr M.Puziak