XVIII Bydgoskie Dni Społeczne (15–18 V 2005 r.)

TEMAT: Społeczny wymiar Eucharystii

  • Ks. prof. dr hab. Bogusław NADOLSKI (UKSW – Warszawa), Wspólnototwórczy charakter celebracji eucharystycznej
  • Ks. dr Wojciech SZUKALSKI (UAM – Poznań), Eucharystia a wolność jako zdolność do bycia darem
  • Ks. prof. dr hab. Waldemar IREK (PWT – Wrocław), Społeczne aspekty Eucharystii: od „łamania chleba” do przekształcania świata
  • Ks. bp prof. dr hab. Zbigniewa KIERNIKOWSKI (UMK – Toruń), Co oznacza być człowiekiem Eucharystii?