XIX Bydgoskie Dni Społeczne (29 III – 1 IV 2006)

TEMAT: Dekalog: przyszłość człowieka i społeczeństw. Wokół nauczania społecznego IV pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny (1–9 VI 1991)

  • Prof. dr hab. Michał WOJCIECHOWSKI (UWM – Olsztyn), Społeczne wymiary Dekalogu. Perspektywa biblijna
  • Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ (UAM – Poznań), Władza wyrazem wolności
  • Ks. prof. dr hab. Piotr NITECKI (PWT – Wrocław), Uczciwość w pracy wyrazem ładu serca
  • Ks. prof. dr hab. Bronisław MIERZWIŃSKI (UKSW – Warszawa), Rodzina kluczem porządku moralnego