XX Bydgoskie Dni Społeczne (25–28 III 2007)

TEMAT: Praca – klucz do życia bardziej ludzkiego. Wokół encykliki Laborem Exercens Jana Pawła II

  • Ks. dr Mirosław KIEDZIK (UKSW – Warszawa), „Ewangelia pracy”. Biblijne podstawy etosu pracy
  • Ks. dr Lech BILICKI (WSD – Bydgoszcz), Godność pracy ludzkiej i jej wymiar duchowy
  • Dr hab. Mariusz CICHOSZ (UKW – Bydgoszcz), Życie rodzinne a społeczno-etyczny wymiar pracy
  • Dr Maciej PIECHOCKI (WSG – Bydgoszcz), Konflikt pracy i kapitału. Współczesne zagrożenia