XXI Bydgoskie Dni Społeczne (6–9 IV 2008)

TEMAT: Wyzwania współczesnej demokracji

  • Ks. dr Tomasz KALOCIŃSKI (WSD – Bydgoszcz), O prawdziwą demokrację. Nauczanie Jana Pawła II o demokracji w „Centesimus annus”
  • Marek JUREK (były Marszałek Sejmu RP), Demokracja w państwie prawa
  • Dr hab. Krzysztof STACHEWICZ (UAM – Poznań), Demokracja wobec wartości
  • Dr Zdzisława KOBYLIŃSKA (UWM – Olsztyn), Demokracja wobec kultury ponowożytnej
  • patronat:  Ks. Biskup Jan TYRAWA