XXII Bydgoskie Dni Społeczne (29 marca – 1 kwietnia 2009)

TEMAT: Błogosławieni prześladowani dla sprawiedliwości. W 10 rocznicę pobytu Jana Pawła II w Bydgoszczy

  • O. dr Krzysztof Bieliński CSsR (WSKSiM – Toruń), Orędzie Ewangelii jako wezwanie do czynienia świata bardziej sprawiedliwym.
  • Ks. prof. dr hab. Franciszek Mazurek (KUL – Lublin), Jana Pawła II wołanie o sprawiedliwość
  • Ks. prof. dr hab. Kazimierz ŚMIGIEL (WSG – Bydgoszcz), Bydgoscy świadkowie sprawiedliwości
  • Ks. dr Tomasz GŁUSZAK (UAM – Poznań), Sprawiedliwość nie wystarcza
  • patronat: Ks. Biskup Jan TYRAWA